بهسازان آی تی اولین ارائه کننده سرویس تلفن خارج از کشور عتبات عالیات با نازلترین قیمت
انواع سرویس های تلفن بین الملل متنوع اعتباری نامحدود و مدت دار کارت تلفن خارجه و سرویس های تک کشوری و عتبات عالیات
تماس ارزان با خارج از کشور با تلفن بین الملل بهسازان آی تی
سرویس های رایگان تماس سریع و سرویس بدون پین بر روی کلیه پکیج ها

سرویس تک کشوری تلفن بین الملل بهسازان آی تی

در صورتیکه مقصد شما کشوری مشخص بوده و نیازی به تماس با سایر کشور ها ندارید می توانید

از سرویس تک کشوری تلفن بین الملل بهسازان آی تی استفاده نمایید . این سرویسها دارای هزینه ای بسیار کمتر از سرویسهای معمول میباشد

 

سرویس های اعتباری نامحدود تلفن بین الملل تک کشور - کلاس 1
سرویس مدت استفاده پس از اولین تماس ارتباط با کشور نرخ دقیقه (تومان) قیمت (تومان) سفارش آنلاین
U1 نامحدود آمریکا از 28 75000 سفارش آنلاین
U2 نامحدود انگلستان 36 ثابت، موبایل از 203 75000 سفارش آنلاین
U3 نامحدود کانادا از 29 75000 سفارش آنلاین
U4 نامحدود آلمان 44 ثابت، موبایل از 279 75000 سفارش آنلاین
U5 نامحدود ترکیه ثابت از 189، موبایل از 345 75000 سفارش آنلاین
U6 نامحدود چین  از 35 ثابت و موبایل از 45 75000 سفارش آنلاین
U7 نامحدود مالزی 70 ثابت، موبایل از 104 75000 سفارش آنلاین
U8 نامحدود تایلند 52 ثابت، موبایل از 67 75000 سفارش آنلاین
U9 نامحدود فرانسه 38 ثابت، موبایل از 196 75000 سفارش آنلاین
AU1 نامحدود استرالیا 233 ثابت، موبایل از 290 75000 سفارش آنلاین
U10 نامحدود تاجیکستان 655 ثابت، موبایل از 579 75000 سفارش آنلاین
U11 نامحدود امارات 719 ثابت، موبایل از 772 75000 سفارش آنلاین
U12 نامحدود روسیه از 49 ثابت، موبایل از 307 75000 سفارش آنلاین
U13 نامحدود نروژ 51 ثابت، موبایل از 290 75000 سفارش آنلاین
U14 نامحدود اسپانیا 41 ثابت، موبایل از 207 75000 سفارش آنلاین
U15 نامحدود ایتالیا 45 ثابت، موبایل از 262 75000 سفارش آنلاین
U16 نامحدود عراق از 629 ثابت موبایل از 775 100.000 سفارش آنلاین
U17 نامحدود افغانستان 636 ثابت و موبایل از 600 100.000 سفارش آنلاین
U18 نامحدود کره جنوبی ثابت 63 و موبایل از 132 75000 سفارش آنلاین

 

استعلام پیامکی نرخ دقیقه تلفن بین الملل بهسازان آی تی

کارت تلفن قابل استفاده از موبایل و تلفن ثابت