بهسازان آی تی اولین ارائه کننده سرویس تلفن خارج از کشور عتبات عالیات با نازلترین قیمت
انواع سرویس های تلفن بین الملل متنوع اعتباری نامحدود و مدت دار کارت تلفن خارجه و سرویس های تک کشوری و عتبات عالیات
تماس ارزان با خارج از کشور با تلفن بین الملل بهسازان آی تی
سرویس های رایگان تماس سریع و سرویس بدون پین بر روی کلیه پکیج ها

 

در حال حاضر کلیه کشور های جهان تحت پوشش سرویس خدمات تلفن بین الملل بهسازان آی تی می باشد

 

کارت تلفن قابل استفاده از موبایل و تلفن ثابت